GÜNCEL DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
Tüm Haberler
GÜNCEL MEVZUAT

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyette bulunan bankaların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile

Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe ödeneklerinin ve bütçe işlem yetkilerinin ver

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,

2012 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2012 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabınd

19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Te

Tüm Mevzuatlar
Etkinlik Tavimi
 Calendar Script
« Ocak 2017 »
P Pt S Ç P C Ct
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31